Privatlivspolitik: Dine personlige oplysninger hos GO! High School

1. Vi værner om dit privatliv

Go!High School ApS, 41386096, er ansvarlig for alle personoplysninger, som du giver os. For Go!High School er det vigtigt, at du som kunde skal føle dig tryg, herunder også i forhold til beskyttelse af dit privatliv og personfølsomme informationer. Denne Privatlivspolitik forklarer derfor hvordan Go!High School indsamler, håndterer, behandler og opbevarer dine personlige oplysninger, når du ansøger til og deltager i et High School udvekslingsprogram med os. Hvis du har spørgsmål til vores Privatlivspolitik, til de personoplysninger, vi har om dig, hvis du ønsker at udøve nogle af nedenstående rettigheder eller hvis du er utilfreds med vores håndtering af dine oplysninger, kan du altid kontakte os, og så vil vi gøre vores bedste for at imødekomme din henvendelse. Dit privatliv er meget vigtigt for os, og vi bestræber os altid på at beskytte dine personoplysninger på den bedst mulige måde.

 

Vores kontaktoplysninger er: 

Birk Centerpark 40, 7400 Herning / Valby Langgade 23 1.sal, 2500 Valby. 

Tlf.: 70605535, E-mail: info@gohighschool.dk

 

2. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig og hvorfor? 

De oplysninger, som vi indsamler fra dig, er udelukkende oplysninger, som du selv vælger at dele med os. Visse oplysninger er nødvendige for at vi kan komme i kontakt med dig, lave en foreløbig vurdering og optage et samarbejde. I første omgang omfatter dette dit navn, telefonnummer og
e-mailadresse. I forbindelse med selve ansøgningen til vores partnerorganisation i værtslandet, vil vi få brug for mere følsomme oplysninger såsom dine helbredsoplysninger vedrørende allergier, sygdomshistorik, mentalt helbred/personskade og medicinforbrug, karakterudskrifter og udtalelser fra
din skole samt kopi af dit pas.

Hvis Go!High School ikke modtager de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere din egnethed og godkende dig til udvekslingsprogrammet, har vi ikke mulighed for at behandle din ansøgning, og udvekslingsopholdet kan dermed ikke gennemføres. Ergo er du forpligtet til at dele de personlige oplysninger, som efterspørges i ansøgningen, og som vores samarbejdspartner evt. måtte efterspørge i forlængelse af denne.

 

3. Hvem har adgang til dine oplysninger? 

  • Go!High School kan dele dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. rejseagent (til udstedelse af flybilletter), advokat, bogholder, revisor, IT-leverandører og lign., men kun i det omfang, det er nødvendigt for at de kan udføre det arbejde, som Go!High School har hyret dem til. Disse eksterne samarbejdspartnere er selv ansvarlige for håndteringen af dine oplysninger så længe de er i besiddelse af dem. Så længe disse eksterne samarbejdspartnere er i besiddelse af dine oplysninger, er de ansvarlige for håndteringen af dem jvf. deres egen Privatlivspolitik.
  • Go!High School kan dele dine oplysninger internt mellem de forskellige landekontorer, f.eks. for at arrangere at Go!High School-elever fra andre lande kan følges med danske Go!High School-elever med samme destination.
  • Go!High School deler dine oplysninger med partnerorganisationen i værtslandet, herunder også hotel, transportleverandører, lokale guideservices, rejsebureauer, værtsfamilier, skoler og lokale repræsentanter. Dette for at kunne godkende dig til programmet, administrere din deltagelse på eventuel Orientation Camp eller lign. samt for at kunne administrere dit udvekslingsophold og sikre en placering.
  • Go!High School deler information om dig og dit ophold med dine forældre/værger i løbet af dit ophold

Go!High School kræver af vores samarbejdspartnere, at de anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og slette dine personoplysninger inden for en rimelig tid efter, at dit ophold er afsluttet, og vi evaluerer løbende med vores partnere omkring dette.

 

4. Hvor længe beholder Go!High School dine oplysninger? 

Go!High School sletter alle dine personfølsomme oplysninger fra vores servere, samt makulerer eventuelle papirversioner, senest pr. 1. august i det 5. år efter endt ophold i værtslandet. Go!High School sletter ikke dit navn, din adresse, e-mailadresse og dit telefonnummer, da v har brug for at kunne komme i kontakt med vores tidligere elever.

5. Sikkerhed

Go!High School har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod f.eks. videregivelse eller uvedkommende adgang. Hos Go!High School har vi procedurer for håndtering og rapportering af hændelser, der kan påvirke sikkerheden i forbindelse med dine personoplysninger.

 

6. Rettigheder til dine personoplysninger

  • Korrektion, tilføjelse eller sletning – du har altid ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at anmode om, at vi korrigerer eller opdaterer dine personoplysninger eller sletter visse personoplysninger. Sletning sker forudsat at der ikke er økonomiske eller juridiske forretninger mellem dig som kunde og Go!High School (f.eks. ubetalte fakturaer), at der ikke er nogen juridisk forpligtelse for Go!High School til at behandle dine data eller at Go!High School har ret til at beholde dine data i overensstemmelse med GDPR.
  • Begrænsning af behandling – under visse omstændigheder kan du anmode om, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger.
  • Indsigelser og tilbagetrækning af samtykke – du har ret til at gøre indsigelser og til at trække hele eller dele af dit samtykke tilbage ved at kontakte Go!High School. Tilbagetrækning af samtykke vil imidlertid ikke have betydning for vores håndtering af dine oplysninger i perioden op til at samtykket trækkes tilbage. Hvis du trækker hele eller dele af dit samtykke tilbage, vil Go!High School ikke kunne behandle din ansøgning og vil dermed ikke kunne gennemføre vores del af samarbejdet.
    ● Klage – du har ret til at klage til en uafhængig, offentlig autoritet, der fungerer som superviserende autoritet ift. databeskyttelse. I  Danmark er den superviserende autoritet Datatilsynet.

Ved underskrift af Go!High School Generelle Vilkår, som er udleveret sammen med denne Privatlivspolitik, giver både elev og forældre samtykke til, at Go!High School må indsamle og behandle de personlige oplysninger om elev og forældre, som elev og forældre selv frivilligt har valgt at dele med Go!High School. Ved underskrift af Go!High Schools Generelle Vilkår, bekræfter elev og forældre desuden at have læst og accepteret denne Privatlivspolitik.